Wednesday, December 05, 2007

എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് കവിതകള്‍ - Windows '95 - A Special Indian Release

Windows '95,

this is too technical, man
it's sharp corners may hurt your
polished/romantic/well nurtured/seasoned/
cultured/snobbish/... values and tastes.
Still I want to open Windows '95, installed
on the insulated wall of complacency.

Windows '95,

a peephole into the valley
beneath, where misery dances with the wolves
atop a pile of mutilated and half burnt bodies
of somebodies and nobodies:
some who went by train ( Ferozabad tragedy),
some who tried to make it big in vain( Naina Sahni),
some who worked hard to gain( Rajan Pillai),
and these happen again and again.

Windows '95,

has a fundoo glass framed on it
which reflects the market place.
All the indexes climb on it and grow to
bar charts, pie charts and line graphs.
The inflation rate is nose-diving man,
its logic is updated to World Bank standards.
No more it considers silly things like
Chaaval and Aatta, and Channa,Aalu and Machi.
Rupee is gaining against dollar
and see, we're getting Microsoft products very cheap.
Visual Basic is very powerful man,
overnight you can build applications.
Then why can't these dumb-heads computerize everything
and make a better world for you and me to live.

Windows '95,

of my ivory tower
trembles in the explosion of cannon balls
fired on provocation, and more coffins
reach village railway tetions and
an empty train filled with orphans
haunts me all along my way.
Picture of a militant killed in fake encounter
whips up my patriotic zeal and I who
clad in a pair of jeans,
after having a Shoba De hot cake,
take a pick-axe and join the cries
for demolishing another idol
on the altars of thousand minds.

Windows '95,

in that, fantasy and reality
lose their definitions to overlap
and this Indian release reduces to
a play in the theater of absurdity.
Our alter lives appear in TV serials
and we are confused, as to what we enjoy more.
--
Notes:
Chaaval, Aatta, Channa, Aalu,Machi - യഥാക്രമം അരി, ഗോതമ്പ് പൊടി,കടല,ഉരുളക്കിഴങ്ങ്,മീന്‍.
fundoo - IIT Bombay-യിലും ബോംബെയിലെ കോളേജുകളിലും fundamental,terrific,great തുടങ്ങിയ പദങ്ങള്‍ക്ക് പകരം പ്രചാരത്തിലുണ്ടായുരുന്ന slang.
tetion - സ്റ്റേഷന്റെ ഗ്രാമീണരൂപം; ബോംബെയില്‍ കേട്ടിട്ടുള്ളത്.

2 comments:

t.k. formerly known as തൊമ്മന്‍ said...

ഈ കവിതയില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ബാബ്‌റി മസ്ജിദിന്റെ തകര്‍ക്കല്‍, Windows 95-ന്റെ റിലീസ്, രാജന്‍ പിള്ളയുടെ കസ്റ്റഡി മരണം തുടങ്ങി സംഭവബഹുലമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു 1990-95.

1995-96-ല്‍ ഞാന്‍ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന പൂനെയിലെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ വിഷനില്‍ "Oh! News" എന്ന പേരില്‍ ഒരു moderated mailing list ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ചവറുകളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന ആ digest-ല്‍ ഈ കവിത ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ അതിന്റെ പത്രാധിപര്‍ തയ്യാറാകാതിരുന്നതാണ്‍ ഈ കൃതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായി ഞാന്‍ കണക്കാക്കുന്നത്.

അഭിപ്രായ/വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെപ്പറ്റി തികച്ചും വികൃതമായ അഭിപ്രായമാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്കുള്ളതെന്ന് പിന്നീട് എന്റെ അനുഭവങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചു. നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്തത് നിലനില്‍ക്കുന്നതുപോലും നമുക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല; നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുടെ തലയില്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാന്‍ യാതൊരു മടിയുമില്ല.

Chaylse said...

Interesting to know.